DePetrus

Hemels is gelegen aan de voormalige Petruskerk te Vught. De Sint-Petrusparochie is omstreeks 950 gesticht door de Aartsbisschop van Keulen. De kerk stond oorspronkelijk op het huidige Maurickplein en had door de jaren heen haar oorspronkelijke functie als centrum van Vught verloren.

 

De kerk is sinds 2006 uit de eredienst onttrokken met als belangrijkste reden de bouwkundige staat van het gebouw. Een restauratie van bijna anderhalf jaar heeft ervoor gezorgd dat de Petruskerk er inmiddels weer in prachtige hoedanigheid bij staat. Hier is echter wel het een en ander aan vooraf gegaan.

 

Te beginnen met de lokale woningstichting. Deze stichting heeft meermalen plannen gemaakt voor de herontwikkeling van het gebouw, met name door de centrale ligging. Echter zijn deze plannen zodanig ambitieus geweest dat dat er uiteindelijk onvoldoende (financieel) draagvlak is verkregen deze plannen te realiseren. Dit ondanks de toegezegde subsidies voor de restauratie van het Rijk, de provincie en de gemeente. De woningstichting is hierdoor gestopt met de planontwikkeling. Eind 2010 restte de parochie weinig anders dan het aanvragen van een sloopvergunning.

Begin 2011 heeft een zevental Vughtenaren de koppen bij elkaar gestoken om deze sloop te voorkomen. Het gaat nu eenmaal om een van de markantste gebouwen van Vught. De voormalig Petruskerk ligt pal in het centrum van Vught en is daarmee beeld- en sfeerbepalend voor het dorp. De Vughtenaren, te noemen DePetrus BV, zijn begonnen met het in gang zetten van de restauratiewerkzaamheden aan zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk. Vervolgens zijn zij opnieuw aan de slag gegaan om een realistisch bestemmingsplan op te stellen voor een nieuw cultureel centrum, genaamd DePetrus, om dit vervolgens te realiseren.

 

Hierdoor hebben de jaren 2014 en 2015 in het teken van herbestemming, herontwikkeling en transformatie gestaan. DePetrus wordt een integraal concept waarin een bibliotheek, het Vughts Museum, Vught Anders Bezig Zijn en een wereldwinkel samen komen.

 

Reeds zijn er rondom DePetrus twee commerciële ruimtes gerealiseerd, een kantoorruimte verhuurd aan van Vught en van Hulten Belastingadviseurs en een horecaruimte waar Hemels is gevestigd. Een derde ruimte kan nog worden gerealiseerd aan de voorzijde van DePetrus, naast de hoofdingang aan de Heuvel, te gebruiken/verhuren ten behoeve als winkel. 

 

Hemels heeft in dit plan een pioniersrol ingenomen door als eerst gerealiseerd te worden. De resterende plannen voor het ontmoetingscentrum DePetrus worden in de verdere toekomst verwezenlijkt.

Voor meer informatie over DePetrus kunt u terecht op www.depetrus.nl. 

  • Facebook
  • Instagram
Locatie
Reserveren?

Hemels Vught

Kloosterstraat 8

5261 CT Vught

Bel naar 073 - 888 99 72 of mail naar info@hemelsvught.nl

Vacatures
Volg ons op:

Wil je ons team komen versterken? Mail dan naar info@hemelsvught.nl

© 2016 by Schellekens Concepts in corporation with Appstrakk. All Rights Reserved

DePetrus_cid_image002_jpg_01D1074E